نحوه پرداخت هزینه سرویس

 بر اساس شیوه نامه اجرایی سرویس مدارس:


40% هزینه حمل و نقل به طور علی الحساب در موقع ثبت نام برای استفاده از خدمات حمل و نقل و بقیه حداکثر تا آخر بهمن ماه هر سال تحصیلی به صورت اقساط ( در دو قسط ) دریافت خواهد شد ( بر اساس چک معتبر )
تبصره: دریافت کل هزینه با رضایت ولی دانش آموز موقع ثبت نام بلا مانع می باشد.