سرویس مدارس مدرسه دوم است

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به اهمیت امنیت در هزاره سوم ، اظهارداشت: امنیت محصول انسجام اجتماعی است و از طریق یک هم افزایی ملی به دست می آید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان علی کرمپور در همایش توجیهی رانندگان سرویس مدارس افزود:بدون شک دو عنصر امنیت و سلامت در صورت فقدان نقش محسوسی و مشهودی در زندگی اجتماعی دارد که همه تلاشها ی جوامع بشری برای نیل به این اهداف است. وی تصریح کرد: آموزش و پرورش به عنوان بسترتوسعه به مولفه امنیت نیازویژه دارد چرا که آموزش باید در بستری آرام و به دور از هرگونه تنش و چالش انجام شود تا اثربخشی آن حاصل شود.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه با اشاره نقش خطیر و راهبردی سرویس های مدارس درجابجایی دانش آموزان، گفت:سرویس مدارس صرفا یک وسیله حمل و نقل و ایاب و ذهاب برای دانش آموزان نیست و در برنامه های آموزش و پرورش نقش موثری دارد چرا که این مهم مدرسه دوم و راننده نیزدر نقش معلم برای دانش آموزان است. به گفته کرمپور؛ نوع برخورد، رفتار، نحوه بیان وحتی پوشش رانندگان سرویس مدارس می تواند برای دانش آموزان الگو باشد که بایدحداکثر دقت در این امرخطیر صورت پذیرد.وی ادامه داد: دانش آموزان امانت خانواده ها هستند و رانندگان سرویس مدارس به عنوان امین والدین باید حداکثر توجه را به همه شئون از جمله ایمنی و سایر الگوهای رفتاری داشته باشند زیرا آثار تربیتی در این عرصه تکمیل کننده اهداف آموزش و پرورش در مدارس است.این مقام مسوول در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: نباید بین رویکردهای آموزشی و پرورشی مدارس و سرویس مدرسه تفاوتی باشد چرا که این امر دانش آموزان را دچار دوگانگی رفتاری خواهد کرد.

وی بیان داشت:امسال در قالب پروژه مهر با برگزاری جلسات مستمرکارگروه ماده 18و همچنین طرح در شورای ترافیک استان با همکاری و همراهی صمیمانه و بی دریغ دستگاه های ذیربط و راهبری شایسته اداره انجمن اولیا ومربیان اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان درمجموع با تمهیدات لازم و مدیریت و برنامه ریزی های انجام شده سطح کارکرد سرویس مدارس از ارتقاء قابل توجهی برخوردار است.کرمپور همچنین با بیان اینکه این ارتقاء به معنی مطلوب بودن کامل و فقدان هرگونه نارسایی و مشکل نیست، یادآورشد: تلاش براین بود که با آسیب شناسی واحصاء مشکلات هرسال برکیفیت کار بیفزاییم که خوشبختانه امسال در سایه تدبیر و همکاری فرابخشی با آموزش و پرورش، موضوع مهم ناوگان مدارس از نظم و کیفیت بهتری برخوردار است.

به گفته وی : سال گذشته 800راننده بیش از شش هزار دانش آموز را در طول سال تحصیلی جابجا نمودند که امسال این عدد به یکهزارراننده برای جابجایی 10هزار دانش آموزرسیده است. وی تامین امنیت روانی و جسمی دانش آموزان را به عنوان محور فعالیت سرویس های مدارس برشمرد و از رانندگان خواست حداکثر توجه را به این امرخطیر داشته باشند. کرمپور یادآورشد: از اردیبهشت ماه تاکنون با هماهنگی شهرداری ،فرمانداری، سازمان تاکسیرانی، پلیس راهور و شورای ترافیک استان، قبل از شروع مدارس برای انجام بهتر امور و ساماندهی سرویس مدارس، جلسات متعددی در قالب کارگروه ماده 18برگزارشده است که خروجی کارنشان می دهد همگرایی وهماهنگی این مجموعه ها به کیفیت بخشی برنامه ها منجرشده است. مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در پایان گفت:بمنظوررعایت دقیق سیاست های وضع شده ارزیابی مستمر از نحوه فعالیت شرکت ها و رانندگان در دستورکار است که زیر نظر سازمان تاکسیرانی ، پلیس راهور و آموزش و پرورش انجام می شود.

رییس اداره انجمن اولیا ومربیان اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: برای نظم بخشی به این امرمهم، هدفگذاری ساماندهی حمل و نقل مدارس در برنامه پروژه مهر باجدیت دنبال شد که هرسال شاهد توسعه فعالیت ها و بهبود روند کار بوده ایم. بتول جهانداری تصریح کرد : در حال حاضر9 شرکت با حدود یکهزارخودرو در این امر مشارکت دارند که با همکاری پلیس راهورو سایر مجموعه های دست اندرکار، تحت آموزش و پایش مستمرقراردارند .

به گفته جهانداری؛ براساس دستورالمعل صادره به شرکتها ،ظرفیت سوارکردن دانش آموزان براساس ظرفیت خودرو و برای هرخودرو چهار نفر در نظر گرفته شده است که تخطی از این امر پیگرد جدی به همراه خواهد داشت. وی همچنین بیان داشت: علاوه بر رعایت دقیق نکات ایمنی و اخلاقی داشتن معاینه فنی و سایر مجوزهابرای سرویس های مدارس ضروری است. رییس انجمن اولیا ومربیان اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین گفت:کلیه سرویس های مدارس باید دارای برچسپ و تابلو باشند و رانندگان نیزدر حین فعالیت باید کاور مخصوص به تن داشته باشند.جهانداری درخاتمه گفت: همه تلاشها براین بوده است که با ارائه خدمات مطلوب اطمینان و آرامش را برای خانواده ها ایجاد نماییم چرا که فلسفه سازماندهی سرویس های مدارس برهمین اصل استواراست.

منبع: وبسایت تاکسیرانی هرمزگان