رونمائی از برچسب سرویس مدارس

آیین رونمایی از برچسب سرویس مدارس با حضور عباس امینی زاده شهردار بندرعباس، صمیمی عضو شواری شهر بندرعباس ، سرهنگ سلیمی فرمانده راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان و جمعی از مدیران سازمانهای تابعه شهرداری در سازمان تاکسیرانی بندرعباس انجام شد .

به گزارش روابط عمومی تاکسیرانی :

در این مراسم امینی زاده ضمن قدردانی از زحمات مهندس اخلاقی اظهار داشت : حمل و نقل عمومی مهندسی بهم پیوسته ای است که اگر همه سازمانها  اهم از تاکسیرانی ، اتوبوسرانی و حمل و نقل و ترافیک در کنا رهم قرار گیرند می توانند باعث روند خوبی شوند .

به گفته وی اگر اتحاد بین سازمانهای تابعه شهرداری ، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهروندان حفظ شود مسلما خدمترسانی مطلوبی به شهروندان ارائه می گردد .

همچنین مهندس هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس نیز گفت : پروژه هایی که در شهرداری اجرا می شود بسیار عالی است و شهردار بندرعباس توجه ویژه ای به حوزه حمل و نقل دارد  .

وی در ادامه افزود : سال گذشته در بخش احداث CNG  و خدمترسانی به تاکسیرانان بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان هزینه شد و امسال نیز ایجاد مجتمع خدمات رفاهی برای تاکسیرانان و مجتمع تعمیرگاهی جز اولویتهای کاری شهرداری بندرعباس می باشد .

وی تصریح داشت : در این دوره شهرداری توجه ویژه ای به حوزه حمل و نقل و ترافیک داشته و چند سال اخیر بی نظیرترین پروژهها را در  بندرعباس داشتیم .

شایان ذکر است در پایان این مراسم ضمن رونمایی از برچسب سرویس مدارس از تاکسیرانان نمونه و امانتدار نیز تجلیل شد .

اسامی تاکسیرانان نمونه بشرح ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگی

شماره پلاک

مسیر 

کریم ذاکری

۶۹۵ت۱۷

هوایی

منوچهر حسین پور

۱۴۳ت۱۴

هوایی

اسلام جوذری

۶۵۸ت۱۳

هوایی

محسن پور عبدالله

۱۵۷ت۱۸

هوایی

حسین رنجی

۸۴۲ت۱۳

هوایی

عزیزالله دبیری نژاد

۷۱۷ت۱۵

کمربندی

مسعود رحیم زاده

۸۴۶ت۱۲

باهنر

حسین ایرانمنش

۵۹۵ت۱۴

شهرک پیامبر اعظم

رانندگان امانتدار 

ابراهیم میر حسینی

۹۵۸ت۱۴

۶۰۰ دستگاه

رضا شرافتمند

۱۲۵ت۱۷

هوایی

 

 

 

منبع: وبسایت تاکسیرانی هرمزگان