شرایط و مشخصات راننده

 شرایط و مشخصات راننده


مشخصات و شرایط راننده در حقیقت همان شرایط مندرج در ماده 6 قانون تمرکزامورتاکسیرانی جهت صدور پروانه تاکسیرانی (اشتغال به کار) می باشد:
 1- سن متقاضی کمتر از 23سال نباشد.
 2- دارای گواهی نامه رانندگی معتبرکه ازتاریخ صدورآن بیش ازیکسال گذشته باشد
 3- داشتن تاهل يا داشتن افراد تحت تکفل بر اساس قوانين و مقررات مربوط به گواهي مراجع ذيصلاح.
 4- داشتن مدرک تحصیلی دوره ابتدایی یا نهضت سوادآموزی برای افرادزیر 50 سال و سواد خواندن و نوشتن برای افراد بالای 50 سال
 5- ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی
 6- ارائه گواهی عدم اعتیاد (گواهی از مرکز پزشکی)
 7- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
 8- التزام به رعایت شئونات اسلامی
 9- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
 10- التزام به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

تبصره : در ارائه سرویس به مدارس دخترانه از خواهران واجد شرایط فوق(تمام موارد بجز بند 5)نیز ثبت نام به عمل می آید.

 شرایط و مشخصات خودرو:


1- مدل خودرو85 به بالا باشد(مدلهای پایین تر به عنوان موارد خاص با تائید بخش کارشناس فنی قابل قبول است.)
2- خودرو چهار درب باشد.
3- خودرواز نظر ظاهری سالم و دارای برگ معاینه فنی معتبرباشد.
4- دارای بیمه های معتبر ضروری (شخص ثالث و سرنشین )باشد.
توضیح : بدیهی است در صورت داشتن شرایط فوق هرگاه متقاضی و خودرو مربوطه تائید و تحت پوشش سازمان قرار گرفت می بایست دارای تابلوی سقفی معین و برچسب،آرم مخصوص و شماره کد مشخص شده باشد.