خدمات ارائه شده به مدارس

خدمات ارائه شده به مدیران و کادر دفتری مدارس طرف قرارداد:

  • ارائه سرویس ایاب و ذهاب در زمان برگزاری اردو ها و غیره
  • استفاده از خدمات بیمه ای بصورت اقساط و با تخفیف از قبیل بیمه شخص ثالث و بدنه خودر و
  • استفاده از بیمه عمر بصورت انفرادی و گروهی با تخفیف ویژه
  • معرفی جهت دوگانه سوز نمودن خودرو با تخفیف و اقساط به شرکت طرف قرارداد
  • خرید لاستیک به صورت اقساطی
  • ارائه بلیط استخر (تفریحی ، آموزشی) با 40% تخفیف به مدیران و کادر دفتری  و خانواده محترمشان
  • شرکت در دوره های آموزشی تنیس با تخفیف ویژه مخصوص خود و فرزندان خویش