خدمات ارائه شده به دانش آموزان

خدمات ارائه شده به اولیا و دانش آموزان طرف قرارداد شرکت :

  • استفاده از خدمات بیمه ای بصورت اقساط و با تخفیف از قبیل بیمه شخص ثالث و بدنه خودر و
  • استفاده از بیمه عمر بصورت انفرادی و گروهی با تخفیف ویژه
  • .معرفی جهت دوگانه سوز نمودن خودرو با تخفیف و اقساط به شرکت طرف قرارداد
  • خرید لاستیک به صورت اقساطی
  • ارائه بلیط استخر با 30% تخفیف جهت استفاده خود و خانواده ی خویش
  • معرفی دانش آموزان به هیئت تنیس ارضی استان جهت استعدادیابی و شرکت در دوره های آموزشی با تخفیف ویژه